You are here:

Venta de maquinaria usada


Maquinaria usada con nuestra garantía de calidad


- Maquinària de construcció: retrocarregadores, excavadores, carregadores, carretons telescòpics, plataformes i grues

- Maquinària d'emmagatzematge: carretons elevadors, transpaletes, apiladors, carretons retràctils, preparadors de comandes

- Maquinària agrícola:  tractors, accessoris, càrrega i excavació, recol·lectors, picadores de farratge, màquines per fenc i farratge

- Maquinària de jardineria: tractors compactes, escombradores, talla-gespa, carros de golf (buggies), vehicles per a serveis públics, porta-eines

- Maquinària forestal: recol·lectors, autocarregadores, arrossegador de troncs, carregadora forestal, talador-apilador