Estàs aquí:

Tisores

Dièsels i elèctriques - 8,10,12,15 i 18 metres
Descripció 

Un elevador de tisora és una plataforma elevadora que el seu sistema d'elevació està format per un xassís metàl·lic montat sobre d'una estructura metàl·lica en forma de tisora. Això permet realitzar moviments verticals.

Deixa't assessorar pel nostre equip.

Seguretat
Calçat de seguretat
,
Casc
,
Sistema anticaigudes