Estàs aquí:

Material de desgast

Pues, porta-pues, gomes, fixacions
Descripció 

Material de desgast per a maquinària. Peces anti-desgast per a excavadores, bulldozers, pales carregadores, motoanivelladores...