Estàs aquí:

Màstils verticals

Elèctrics - 6,5 i 8 metres
Descripció 

Són un tipus de plataforma dissenyada per permetre l'accés en alçada en superfícies de treball molt estretes o confinades.

Són d'ús senzill i ofereixen una perfecta combinació de capacitat d'elevació i maniobrabilitat, convertint-se en una solució per ser utilitzades en alçades exigents.

Seguretat
Calçat de seguretat
,
Casc
,
Sistema anticaigudes