Estàs aquí:

Estanqueïtat

Juntes de pistó, juntes de vàsteg, tòriques, retens, rascadors
Descripció 

La funció principal de les juntes d'estanqueïtat és la de segellar correctament la unió entre les cares de superfícies d'elements hidràulics o pneumàtics que contenen algun tipus de líquid lubricant en el seu interior.

L'objjectiu principal és evitar la fuga d'aquests lubricants a l'exterior, ja sigui per algun error en el mecanitzat o per algun altre motiu addicional.