Estàs aquí:

Braços telescòpics

Dièsels - 15 metres
Descripció 

Les plataformes elevadores telescòpiques es desplacen verticalment i horitzontalment cap als dos costats. Aquest tipus de plataforma és idònia per a treballs d’alçada considerable ja que el braç es va allargant per dins del braç i així és com va assolint l’altura necessària.

Deixat assessorar pel nostre equip.

Seguretat
Calçat de seguretat
,
Casc
,
Sistema anticaigudes