Estàs aquí:

Biotrituradores

Descripció 

Una biotrituradora es una màquina dissenyada per triturar desfets i residus de poda i jardineria com, per exemple, branques. 

Deixa't assessorar pel nostre personal.

Seguretat
Calçat de seguretat
,
Casc
,
Sistema anticaigudes