Estàs aquí:

Apiladors

Descripció 

Són màquines de magatzem que serveixen per transportar càrregues i mercaderies paletitzades en magatzems amb passadissos estrets.

Gràcies al seu màstil, els apiladors poden elevar mercaderies fins a diversos metres d'alçada.

Deixa't assessorar pel nostre equip.

Seguretat
Calçat de seguretat
,
Casc
,
Sistema anticaigudes